Hội hoa tulip và Canada 150 năm lập quốc

Mời bạn ngắm hoa tulip(s), còn gọi là uất kim hương. Ảnh chụp ở hội hoa tulip của thành phố Ottawa, thủ đô của Canada vào dịp lễ 150 năm lập quốc.

Advertisements

2 thoughts on “Hội hoa tulip và Canada 150 năm lập quốc”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s