Đóa hoa cúc cuối cùng

Quảng cáo trước mấy hôm rồi. Mời các bạn đọc nha. Ai muốn tặng ý kiến, chê cũng được miễn đừng nặng lời quá đáng, thì còm trên blog này.

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa/NguyenThiHaiHaDoaHoaCuc.htm

 

Advertisements

4 thoughts on “Đóa hoa cúc cuối cùng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s