Chùm ảnh lang thang từ San Bruno đến Golden Gate Park

Advertisements

4 thoughts on “Chùm ảnh lang thang từ San Bruno đến Golden Gate Park”

  1. Mấy tấm góc chụp hay thật. Đẹp và đặc trưng, đúng với khuông viên văn hóa nghệ thuật muốn khách viếng thăm nhận ra cái hồn trong khu vườn Golden Gate của San Francisco.
    Chúc chị luôn an vui

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s