Cây phong

 

2
Cây phong đỏ bên cạnh thư viện North Plainfield.

Advertisements