Vài tấm ảnh ở NASA

1

Nguyên cả buổi sáng lạnh xám xịt, nhưng buổi chiều trời ấm, có nắng, làm tôi thấy có cảm tình với thời tiết của Texas hơn.

Advertisements