Cỏ dại buổi sáng

cỏ dại buổi sáng

Buổi sáng đi làm, thấy cỏ dại mọc ở sân ga xe lửa thật cao và thật đều.

 

Advertisements